Bestaat er bij uw organisatie behoefte aan tijdelijke ondersteuning in de uitvoering van de Wmo?

Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Het sociaal domein en met name de Wmo is altijd in beweging. Vooral de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest op dit gebied. De transitie, de herindicaties, het vormen van visie en beleid; er moeten steeds meer taken worden uitgevoerd met minder geld.

Dit vergt in de uitvoering soms een creatieve aanpak. Daarnaast fluctueert het aantal aanvragen, terwijl het personeelsbestand hetzelfde blijft. Dit vraagt om een flexibele schil; een deskundige Wmo-adviseur die tijdelijk ondersteuning kan bieden in de uitvoering.

Op deze site krijgt u een indruk wat NLA voor u kan betekenen. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op.

Wie is NLA?

NLA staat voor: Niels Lelieveld Adviezen

NLA richt zich op ondersteuning in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In het beoordelen van aanvragen op dit terrein heeft NLA inmiddels 15 jaar werkervaring.

Niels Lelieveld aan het woord:

“Op de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, kwam ik er al gauw achter dat een adviserende taak goed bij mij past. Het speelveld van de verschilende partijen leerde ik goed kennen tijdens een stage bij een revalidatietechnisch bedrijf waar ik passingen deed met verschillende voorzieningen. De opleiding bleek een heel goede basis voor mijn carriere als indicatiesteller. Mijn opgedane kennis over ziektebeelden en inzicht in mogelijkheden en beperkingen, heb ik altijd goed kunnen toepassen.

Na mijn opleiding heb ik een korte tijd gewerkt als verzorgende bij een grote thuiszorgorganisatie in Amsterdam Zuid-Oost. Daar heb ik ervaren wat haalbare kaart is in een thuissituatie. Vooral de avonddiensten in Amsterdam Zuid-Oost waren nog wel eens avontuurlijk. In 2000 kwam ik in dienst als indicatiesteller bij een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) in Alphen a/d Rijn. De RIO’s waren een voorloper van het CIZ. Het team bestond uit Wvg- indicatiestellers en AWBZ-indicatiestellers waartussen een goede samenwerking bestond.

Hier heb ik ervaring opgedaan bij het stellen van Wvg-indicaties en AWBZ-indicaties voor o.a. toen nog huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en begeleiding. Complexe situaties werden vaak multidisciplinair overlegd, wat leidde tot een kwalitatief hoogwaardig advies. Na een korte onderbreking voor een reis, ben ik verder gegaan bij het RIO in Hilversum. Daar heb ik me verder bekwaamd in het goed formuleren van adviezen naar gemeenten.

De overgang van de RIO’s naar het CIZ vond toen plaats. Door een capaciteitsgebrek bij locatie Amersfoort, ben ik daar gaan helpen. Daarna heb ik mijn werkzaamheden gecombineerd met een opleiding als meubelmaker. Vooral tijdens de zomerperiodes kon ik vaak aan de slag bij het CIZ in Utrecht vanwege capaciteitsproblemen. Na een korte onderbreking tijdens mijn stages als meubelmaker, ben ik verder gegaan als Wmo-consulent bij een middelgrote gemeente: De Ronde Venen: Omgeving Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude. Naast inhoudelijke beoordeling van aanvragen heb ik me ook bezig mogen houden met het mede vormgeven van het beleid, het schrijven van diverse handleidingen en werkdocumenten en mediation bij complexere zaken. Sinds 2016 ben ik als zelfstandige begonnen om zo de mogelijkheid te creeren mijn horizon te verbreden en mijn kennis en ervaring in te zetten bij verschilende gemeenten.”

Kernwaarden

De uitvoering is de laatste schakel waarin al het voorwerk tot uitdrukking moet komen. In de uiteindelijke beschikking van de gemeente naar de belanghebbende toe, ligt de lange weg besloten vanaf Den Haag via beleidsmedewerkers naar uiteindelijk de Wmo-consulent die de vertaalslag moet maken. Om dit goed te kunnen doen, heb je een ervaren partner zoals NLA nodig. Meer dan voorheen is het overzicht over de voorliggende voorzieningen en aanpalende voorzieningen belangrijk. Tijdens het afwikkelen van een aanvraag, moet je goed weten welke dat per situatie specifiek zouden kunnen zijn. Dit vergt inzicht in ons sociaal stelsel en de toepassing ervan. NLA brengt dit met zich mee. Om de uitvoering eenvoudig te houden, heb je inzicht nodig in de materie.

Wie vertrouw je toe met de uitvoering van de Wmo? Het omgaan met gevoelige informatie van belanghebbende of een onderwerp dat gevoelig ligt inde gemeente vereist een zorgvuldige aanpak. NLA weet zorgvuldig om te gaan met gevoelige informatie en beschikt over een VOG.

NLA is flexibel inzetbaar al naar gelang de behoefte in ondersteuning. In goed overleg kan gekeken worden hoeveel tijd een opdracht kost. Flexibiliteit heeft ook betrekking op de afhandeling van aanvragen; sommige situaties vragen om een grondige aanpak en andere om een snelle afhandeling.

Resultaat is een belangrijke term binnen de Wmo 2015. De invulling hiervan vergt wel dat je goed kan vaststellen wat het resultaat precies moet zijn. NLA is getraind om situaties snel te doorzien en te kijken wat in alle redelijkheid als passend resultaat mag gelden. Bij NLA heeft de term resultaatgericht ook betrekking op kwantiteit; het op adequate wijze wegwerken van een werkvoorraad.

Werkwijze

Ik ben direct te benaderen voor vragen. Daarnaast werk ik ook via de diverse bekende bureaus als Maandag of Talenter. Al naar gelang de vraag, kan een werkwijze gekozen worden. Ook het tarief kan afhangen van de vraag, maar is altijd marktconform. Aspecten als de duur van een opdracht en de aard van het werk spelen hierbij een rol.

Contact

Kan ik iets voor u betekenen? Of heeft u overige vragen?

Neem dan contact met me op. Altijd vrijblijvend en een snelle reactie.

0614904633
lelieveld.niels@gmail.com

KvK: 34351929
Btw: 169959247B01